รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รับสมัครตั้งแต่ 15 - 30 พฤษภาคม 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 27
(รับสมัครตั้งแต่ 18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560)
รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาและตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
(รับสมัครตั้งแต่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2559)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงาน

(รับสมัครตั้งแต่ 1 - 21 กันยายน 2559)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
วิศวกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

(รับสมัครตั้งแต่ 1 - 21 มิถุนายน 2559)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น